6978739068, 6972825825 Ραφήνα - Αττική pantazis.sprs@gmail.com

Αθηνών 32, Ραφήνα, Αττική Τ.Κ.: 19009

Τηλέφωνο: 6978739068,6972825825

E-mail: pantazis.sprs@gmail.com

Υπεύθυνος: ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Κατηγορία: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκεψιμότητα: 34766

Ιστοσελίδα: http://www.xomatourgika-pantazis.gr